praktikprojekt.se

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
praktikprojekt.se
Skicka sidan Skriv ut PDF

Företag har problem eller behov som de vill ha hjälp med att lösa. Studenter på högskolor och universitet har ett behov av under och i slutet av sina studier att få en praktisk erfarenhet för att lära sig mer hur näringslivet fungerar för att lättare ta sig in på arbetsmarknaden.

praktikprojekt.se är en mötesplats där företag och studenter knyts samman att i praktiska projekt lösa företagets behov och problem. För att realisera projektet på bästa sätt erbjuder vi professionella mentorer som företaget ersätter för nedlagd arbetsinsats att stötta studenterna under projektets genomförande enligt företagets bransch arbetssätt.

praktikprojekt.se knyter samman företag, studenter och mentorer

 

Vi riktar oss i första hand till små och medelstora företag som inte har interna eller externa resurser att genomföra projektet med de kvaliteter som praktikprojekt.se kan bidra med. Genom att erbjuda välutbildade och engagerade studenter och ett nätverk av mentorer med dokumenterad erfarenhet av er bransch och att lära ut kan vi garantera hög kvalitet på det som levereras till företaget.

praktikprojekt.se erbjuder

  • Nätverk av mentorer för stöttning i projektet
  • Effektiva verktyg för uppstart, genomförande och uppföljning under och efter projektets avslut

 

Senast uppdaterad 2009-11-16 15:13